KTO SME

Arsy-Versy je produkčná spoločnosť  zaoberajúca sa výrobou autorských audiovizuálnych diel. Do súčasného audiovizuálneho priestoru prináša názor a kvalitu, ktorá nepodlieha zjednodušujúcim pohľadom na svet. Nebojíme sa kritickej reakcie a na svet nazeráme z nevšedných pohľadov, čím prispievame k rozmanitosti umeleckej výpovede.

Viac o nás